• +998 (91) 435-72-09
  • inja_sanat@mail.ru
  • Furqat st. Tashkent, Uzbekistan.
Nazm minbari
«Севмоқ бу – кечирмоқ дегани асли…» – Муҳаммад ЮСУФ

«Севмоқ бу – кечирмоқ дегани асли…» – Муҳаммад ЮСУФ

Ватаним

Мен дунёни нима қилдим,

Ўзинг ёруғ жаҳоним,

Ўзим хоқон,

Ўзим султон,

Сен тахти Сулаймоним,

Ёлғизим,

Ягонам дейми,

Топинган кошонам дейми,

Ўзинг менинг улуғлардан

Улуғимсан, Ватаним…

Шодон куним гул отган сен,

Чечак отган изимга,

Нолон куним юпатган сен,

Юзинг босиб юзимга.

Синглим дейми,

Онам дейми,

Ҳамдарду ҳамхонам дейми,

Офтобдан ҳам ўзинг меҳри

Илиғимсан, Ватаним.

Сен Машрабсан,

Халқда тумор,

Балхда дорга осилган,

Навоийсан, шоҳ ёнида

Фақирини дуо қилган.

Яссавийсан, Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar Deposit Pulsa меники деб,

Кўринган даъво қилган,

Минг бир ёғи очилмаган

Қўриғимсан, Ватаним.

Сен Хўжандсан,

Чингизларга

Дарвозасин очмаган,

Темур Малик орқасидан

Сирдарёга сакраган,

Муқаннасан қорачиғи

Оловларга сачраган,

Широқларни кўрган чўпон,

Чўлиғимсан, Ватаним.

Ким Қашқарни қилди макон,

Ким Энасой томонда,

Жалолиддин – Курдистонда,

Бобуринг – Ҳиндистонда,

Бу қандай юз қаролиғ, деб

Ётарлар зимистонда,

Тарқаб кетган тўқсон олти

Уруғимсан, Ватаним…

Ўғлим десанг осмонларга

Ғирот бўлиб учгайман,

Чамбил юртда Алпомишга

Навкар бўлиб тушгайман,

Падаркушдан пана қилиб

Улуғбегинг қучгайман,

Ғичир-ғичир тишимдаги

Сўлиғимсан, Ватаним…

Ўтган кунинг – ўтган кундир,

Ўз бошингга етган кун,

Қодирийни берган замин,

Қодирийни сотган кун.

Қўлин боғлаб,

Дилин доғлаб,

Етаклашиб кетган кун,

Воҳ болам! деб айтолмаган

Дудуғимсан, Ватаним.

Ёнингда қон йиғлаган бир

Шоирингга қараб қўй,

Гар Қўқонга йўлинг тушса,

Детдомларни сўраб қўй.

Ҳеч бўлмаса Усмон хокин

Келтирмоққа яраб қўй,

Олисларда қуриб қолган

Қудуғимсан, Ватаним…

Сен – шохлари осмонларга

Тегиб турган чинорим,

Ота десам,

Ўғлим деб,

Бош эгиб турган чинорим,

Қўйнимдаги ифтихорим,

Бўйнимдаги туморим,

Ўзинг менинг улуғлардан

Улуғимсан, Ватаним!

Иқрор

О, ота маконим.

Онажон ўлкам,

Ўзбекистон, жоним тўшай соянгга.

Сендай меҳрибон йўқ,

Сенингдек кўркам.

Римни алишмасман бедапоянгта.

Бир гўша сув бўлса, бир гўша қирлар,

Қанча юртни кўрдим, қанча тақдирлар.

Қайга борсам суяб, бошни тик тут деб,

Тоғларинг ортимдан эргашиб юрар.

Кўрдим сулувларнинг энг фарангларин.

Ё худбинман мен ё бир содда касман мен –

Парижнинг энг гўзал ресторанларин,

Битта тандирингга алишмасман мен.

На гапга кўнайин,

На тил билайин,

Кўздан уйқу қочди, дилдан ҳаловат —

Уч кунда соғинсам нима қилайин,

Чала қолар бўлди ҳамма саёҳат.

Билдимки, баридан улуғим ўзинг,

Билдимки, яқини шу тупроқ менга.

Баҳорда Бахмалда туғилган қўзинг,

Араб оҳусидан азизроқ менга.

Сен билан ўтган ҳар кун байрам — базм,

Сенсиз бир он қолсам ваҳмим келади.

Сени билганларга қиламан таъзим,

Сени билмасларга раҳмим келади.

Биз бахтли бўламиз

Майли-да, кимгадир

Ёқса,

Ёқмаса,

Уларга қўшилиб

Йиғлашармидик.

Биз бахтли бўламиз

Худо хоҳласа,

Худо хоҳламаса

Учрашармидик…

Райҳон ҳидларингни

Йўлларимга сеп,

Кут мени,

Ҳар оқшом,

Кўкка ой чиққан.

Фақат,

Йиғламагин,

Гуноҳим не деб,

Айбинг –

Онанг сени

Чиройли туққан!..

Менга

Бир табассум

Ҳадя эт, эй ёр,

Нур томсин

Лабларинг

Соҳилларидан.

Ўзинг айт,

Сендай қиз

Яна қайда бор,

Киприклари узун

Кокилларидан?..

Ийманиб яшама

Хаёл пинжида,

Ёйил,

Яйра жоним,

Ўртанма ғамда.

Ғийбатларга чида,

Туҳматга чида,

Сен биттасан, ахир,

Ёруғ оламда.

Мен эса

Ошиғинг сенинг –

Энг ғариб.

Тундан сўз

Қарз олиб,

Тонгга тутгувчи.

Сенинг ёнингда ҳам

Сени ахтариб,

Сенинг ёнингда ҳам

Сени кутгувчи.

Иста,

Тиз чўкаман

Ҳозир олдингда.

Севдим,

Севганимдан

Уялмоқ нечун.

Барча фаришталар

Сенинг қалбингда

Ижарада турган

Қизлар мен учун!..

Биз бахтли бўламиз

Худо хоҳласа,

Худо хоҳламаса,

Учрашармидик?!

Лолақизғалдоқ

Шавкат Раҳмон хотирасига

Мендан нима қолар:

Икки мисра шеър,

Икки сандиқ китоб,

Бир уюм тупроқ.

Одамлар ортимдан

Нима деса дер,

Мен сени ўйлайман

Ўзимдан кўпроқ –

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Мен кетсам, ёмондан

Йироқ бўл, оҳу,

Чунки сен чиройли,

Кўркли бир жувон.

Ёмон кунлар бир кун

Яхши бўлар-у,

Ёмон одам яхши

Бўлмас ҳеч қачон…

Яша чегарада

Тургандек огоҳ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Уйда ётибман-у,

Сезиб турибман,

Кўкда кетаётир

Қушлар қайтишиб.

Хайрлар ёғдириб

Қанотларидан,

Хаста шоирига

Видо айтишиб.

Бор, менинг учун ҳам

Уларга қўл қоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Уларни мен яна

Кўрарманми-а,

Айвондан одамдек

Кузатолмадим.

Куз. Тўйлар бошланди.

Юрагим пора –

Битта қизимни ҳам

Узатолмадим…

Демак, тақдир экан

Тўй кўрмай ўлмоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Бироқ, кўнглим сезар,

Мендан кейин ҳам,

Бир кун бу ҳовлига

Одам тўлади.

Ҳали тўйлар қилиб

Чарчайсан, эркам,

Менинг қизларим энг

Бахтли бўлади!

Келинлар кўйлаги

Руҳимдай оппоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Гулим, яқинроқ кел,

Қара, не савдо,

Бу ажиб ишларни

Дил лавҳига ёз:

Кимга қаср етмас,

Кимга мол-дунё,

Менга эса ҳаво

Етмайди, холос.

Тириклар мудроқда,

Ўликлар уйғоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Кўксим куйиб борар,

Кўкрак ёнмоқда,

Айтинг дўхтирларга,

Ёришса ёрсин!

Жисм ўз улфати –

Жондан тонмоқда.

Бечора жон энди

Қаерга борсин.

Энди осмон йироқ,

Энди ер юмшоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Буни ҳаёт дерлар,

Унутма асло,

Бир кун очиласан,

Бир кун сўласан.

Қалбимда-ку, фақат

Сен эдинг танҳо,

Қабрим устида ҳам

Ўзинг бўласан.

Сен бизнинг севгидан

Хотира – байроқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Аёл қалбинг билан

Сув кеч, олов кеч,

Ғам келса бошингдан

Ҳушинг учмасин.

Худодан сўрадим:

Мендан кейин ҳеч

Номард кимсаларга

Ишинг тушмасин.

Уларнинг қўлида

Ҳамиша тузоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Ишинг тушса, иним

Муҳаммадга бор,

Шоирлар ичида

Ишонганим шу.

Бироз ичишини

Айтмаса агар,

Кўкси тиниқ бола,

Ҳалол бола у.

Фақат сал соддароқ,

Фақат сал ёшроқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Жон сўнгги бошпана

Топаркан онгда,

У юрак остида

Дердим мен бўлсам.

Ажабланма агар

Эртага тонгда

Сени ўпиб, Ўшни

Қучоқлаб ўлсам!..

Ўтинчим – тепамда,

Йиғлама узоқ,

Лола, лолажоним,

Лолақизғалдоқ!

Сeвги бу…

Севмоқ бу –

Кечирмоқ дегани асли,

Токи бу дунёда қуёш бор, гул бор.

Ялпизлар гуллаган шу баҳор фасли,

Содиқ ҳамдам бўлгин сен менга, дилбар.

Ғийбатлар тингладим, айланди бошим,

Ҳўл тупроқ куйдирди товонларимни,

Ва мана мен уйда кўнглимни юлқиб

Кўмдим беор дўстдек гумонларимни.

Ўйлар суравердим кечалар танҳо,

Гоҳо, жиққа ёшга тўлганда кўзим.

Ва сени севмоқдан олдин бир куни

Дилдан севиб қолдим ўзимни ўзим…

Севмоқ бу – ўзингни англамоқ асли,

Токи замин аро қуёш бор, гул бор.

Райҳонга кўмилган шу баҳор фасли,

Садоқатли ёр бўл сен менга, дилбар.

Севгилим, мен сени севаман, тамом,

Ғамгин кўзинг, ҳадик тўла кўзингни.

Севмоқ бу – кунда бир кўрмоқ бахтидир

Озғин қўлларингни, сепкил юзингни…

Ҳазил

Менинг ҳақимдаги ғийбатлар ёлғон,

Ихтиёр ўзимда бўлса қанийди.

Шароб ичиш менга Хайёмдан қолган,

Ичмасам, ул зотнинг кўнгли ранжийди.

Ўзим бошладимми, ўзим қилгум бас,

Дўстларим беҳуда заволим излар,

Агар қирққа кирмай ўлсам, май эмас,

Мени хароб этган бевафо қизлар!..

* * *

Маъюс куним кўзим тушса,

Куяр осмон, тушунмайсан.

Мени само тушунгайдир,

Сен, эй инсон, тушунмайсан..

Куйиб кўксим ўтар бўлсам,

Оқар бўлсам, кетар бўлсам,

Мени дарё тушунгайдир,

Сен, эй уммон, тушунмайсан.

Мен ҳам шайдо, мен ҳам мафтун,

Мен ҳам ҳеч кими йўқ Мажнун,

Мени лайло тушунгайдир,

Сен, эй жонон, тушунмайсан.

Менинг йўлим узун армон,

Ўзим довон, ўзим карвон,

Мени саҳро тушунгайдир,

Сен, эй сарбон, тушунмайсан.

Менинг борим эрур кўнглим,

Менинг ёрим эрур кўнглим,

Маъюс танҳо тушунгайдир,

Сен, эй хандон, тушунмайсан…

Маъюс куним кўзим тушса,

Куяр осмон, тушунмайсан.

Мени Оллоҳ тушунгайдир,

Сен, эй хоқон, тушунмайсан.

Кўнглим гул, кўзларим гулдир,

Юзим гул, қўлларим гулдир.

Мени сабо тушунгайдир,

Сен, эй тўзон, тушунмайсан…

Ғуборимдир бўйи райҳон,

Миноримдир тилим бийрон.

Мени дунё тушунгайдир,

Сен, эй нодон, тушунмайсан.

Бир кеча

Бир кеча бехосдан уйғониб кетсам,

Йиғлаб ўтирибди юрагим юм-юм.

Чўчиб турдим: сенга нима бўлди, эркам,

Нимага йиғлайсан,

Мен нима қилдим?

Ундай десам бўлмас,

Бундай десам кўнмас,

Чекдим. Чиқиб секин ҳовлини кездим.

Ҳамма юлдуз сўнди. Бир юлдуз сўнмас —

Кўзимга мўлтираб турар илк севгим.

Юлдуздан ҳам олис о, сен буюк ғам,

Бугун ўзинг йўқсан фақат ёнимда.

Ҳижрон куйин чалиб қон ўрнида ҳам

Армон айланади жони танимда.

Уйлайман, ўйлайман, ўйларим узун,

Қўлим қисқа, севгим, бўйларим узун,

Энди сен менинг учун энг узун эртак,

Энди мени ёмон қийнар бу юрак!..

Чекаман. Ту тунга тўлади хона,

Илк севгим мўралар тўрт бурчагидан.

Мен далли, юрагим мендан девона —

Ётмайман, деб йиғлар пар тўшагингда.

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan